ผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจ

             
             
     

ยศ-ชื่อ

ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ควบคุมกำกับดูแลสายงาน

             

 

 

พ.ต.อ.สุเอก

ฉินธนทรัพย์

ผกก.สภ.ลับแล

หัวหน้าสถานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.ท.คมสัน

โขนงนุช

รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ลับแล

หัวหน้างานสอบสวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.ท.ประพันธ์

อินดี

รอง ผกก.ป.สภ.ลับแล

หัวหน้างานป้องกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.ท.วิเชียร

ชฎาธาร

รอง ผกก.สส.สภ.ลับแล

หัวหน้างานสืบสวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.ท.หญิง พรสวรรค์

เกลียวทอง

สว.อก.สภ.ลับแล

งานอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.ท.นที

เพ็ญสุต

สวป.สภ.ลับแล

งานป้องกันปราบปราม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.ท.นฤพล

คนชม

สว.(สอบสวน)สภ.ลับแล

งานสอบสวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ต.ต.ประพันธ์

ไกรกิจราษฎร์

สว.สส.สภ.ลับแล

งานสืบสวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.ต.อ.สมศักดิ์

โคตรสิงห์

รอง สวป.สภ.ลับแล

งานป้องกันปราบปราม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.ต.อ.มานพ

ม่วงเลี่ยม

รอง สวป.สภ.ลับแล

งานป้องกันปราบปราม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.ต.อ.ปรีชา

โตเย็น

รอง สวป.สภ.ลับแล

งานปราบปรามยาเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.ต.อ.ทนงจิตร

เทพสาธร

รอง สว.สส.สภ.ลับแล

งานปราบปรามยาเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.ต.อ.จัตุรงค์

จิตรผูก

รอง สว.สส.สภ.ลับแล

งานสืบสวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.ต.อ.ณัฐพงศ์

พรมมีเดช

รอง สว.(สอบสวน)สภ.ลับแล

งานสอบสวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.ต.อ.ประสิทธิ์

สุดาสุด

รอง สว.(สอบสวน)สภ.ลับแล

งานสอบสวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.ต.อ.อนุรักษ์

ไชยยะ

รอง สว.(สอบสวน)สภ.ลับแล

งานสอบสวน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.ต.อ.ปราสาท

อยู่จำนงค์

รอง สว.ธร.สภ.ลับแล

งานอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.ต.อ.วิชัย

อินทร์มณี

รอง สว.จร.สภ.ลับแล

งานจราจร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.ต.อ.ณัชพิรพัฒน์

วิสนานนท์

รอง สว.สส.สภ.ลับแล

งานสืบสวน

             
   

ร.ต.อ.ชัชชัย

เฮ็งทรัพย์

รอง สว.สส.สภ.ลับแล

งานสืบสวน

     

 

 

 

 

   

ร.ต.อ.เทพกร

อุ่นกาศ

รอง สวป.สภ.ลับแล

งานป้องกันปราบปราม

             
             

 

 

 

อัตราว่าง

 

 

 

 

รอง สว.(สอบสวน)สภ.ลับแล

1

ตำแหน่ง