ประชุมประจำเดือนและมอบนโยบายข้าราชการหน้าเสาธงเนื่องจากสถานการณ์โควิด

 
     
  1 ก.พ.2565 เวลา 08.00 น.พ.ต.อ.สุเอก ฉินธนทรัพย์ ผกก.สภ.ลับแล ได้เรียกประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.ลับแล ทุกนายบริเวณหน้าเสาธงของสถานีตำรวจ เพื่อลดการเสี่ยงและการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยร่วมกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ, สวดมนต์ไหว้พระ, กล่าวคำปฏิญาณตนของตำรวจ, กล่าวอุดมคติตำรวจ, กล่าววิสัยทัศน์ของ ผบช.ภ.6 พร้อมประชุมมอบนโยบายข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา เน้นการบริการประชาชน กำชับการปฏิบัติคำสั่ง 1212/2537 กำกับดูแลระเบียบวินัย ความประพฤติและทุกสุข ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลสถานะทางการเงิน มาตรการป้องกันแก้ไขการถูกฟ้องเรื่องหนี้สิน และให้คอยดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการซึมเศร้าเสี่ยงต่อการก่ออัตวินิบาตกรรม หรือการพนัน ยาเสพติด ปัญหาชู้สาว โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคประจำตัวอื่นๆ กำชับการป้องกันการทุจริตให้กับข้าราชการตำรวจกวดขันผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจหากมีข้อมูลการร้องเรียน ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทันที และได้ทำการตรวจเครื่องแบบ ทรงผมของข้าราชการตำรวจในสังกัด และได้มอบแอลกอฮอล์ล้างมือชนิดฉีดพ้นและหน้ากากอนามัย ให้แก่ข้าราชการตำรวจ