อัตรากำลังพลในหน่วย

 
 

 
 

สถานภาพด้านกำลังพล(ตัวคนจริง)

 
 
         
 
ผู้กำกับการ                                              
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม                     
รองผู้กำกับการสืบสวน                                      
รองผู้กำกับการ(สอบสวน)                            
สารวัตรสอบสวน                                      
รองสารวัตรสอบสวน                                  
สารวัตรป้องกันปราบปราม                            
สารวัตรสืบสวน                                       
สารวัตรอำนวยการ                                   
รองสารวัตรธุรการ                                    
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม                        
รองสารวัตรสืบสวน                                    
รองสารวัตรจราจร                                
รวมชั้นสัญญาบัตร            
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร(ตำแหน่งควบ)      
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน                    
รวมตัวคนจริงปฏิบัติงานทั้งสิ้น   
1
1
1
1
1
3
        1        
1
1
1
3
2
1
18
22
66
106
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
 
 
  ชั้นสัญญาบัตรว่าง 4 นาย  
 

ชั้นประทวนว่าง 26 นาย

 
  January 14, 2022